Andelsägarnämnden

Som gäller för de flesta former av boende så uppstår någon gång meningsskiljaktigheter mellan de som bor i samma hus eller mellan delägarna.
För att underlätta att nå lösningar vid meningsskiljaktigheter mellan delägarna i en Andelsfastighet har Andelsägarnämnden inrättats. I stället för att delägare ska ta sitt ärende till allmän domstol kan Andelsägarnämnden ge en opartisk bedömning och utfärda rekommendationer i avseende på tvister mellan delägarna i en Andelsfastigheten.
Andelsägarnämnden är inrättat av och administreras av Licensgivaren för Andelsägarmetoden (Andelsägarbolaget M2 AB) men är helt obunden i sina yttranden. Andelsägarnämnden består av tre ledamöter där samtliga har en djupgående juridisk erfarenhet av frågor som rör bostäder och fastigheter.
  Kjell E Johansson (ordf)

  Fd. Hyresråd (domare) vid hyresnämnden i Stockholm och tidigare advokat/konsult. Kjell har även tjänstgjort vid Stockholms tingsrätt och kammarrätten i Stockholm.

  Håkan Julius

  Tidigare rättschef i dåvarande bostadsdepartementet, chefsrådman vid Stockholms Tingsrätt och chef för Hyresnämnden i Stockholm. Har lett eller deltagit som expert i statliga utredningar om bl.a. hyra och bostadsrätt.

  Tore Ljungqvist

  Tore Ljungkvist är konsult i fastighetsrätt. Han har tidigare varit bl.a. hovrättsråd i Hovrätten för västra Sverige och chefjurist och vice VD för Fastighetsägarna Stockholm. Han har även deltagit som expert och sekreterare i statliga utredningar.