Områdesutveckling med DelägarboendeVi har en vision om att med Delägarboende med Andelsägarmetoden ska kunna bidra till att lösa några av dagens och morgondagens problem på bostadsmarknaden. För fastighetsägare som vill ta ett samlat grepp över ett större område finns nu en unik möjlighet att i samband med renovering skapa ett viktigt lyft för hela området, både socialt och ekonomiskt.
Andelsägarmetoden kan användas både för renovering och i nyproduktion.
Exempelvis kan en förtätning göras på befintliga fastigheter (nya byggnader eller våningspåbyggnad) med en blandning av hyresrätter och Andelsägarlägenheter, vi kallar det för områdesutveckling med delägarboende.
Delägarboende:
  • Möjliggör lönsam renovering av befintligt bestånd

  • Möjliggör nyproduktion med kombination av hyresrätter och ägande. Binder mindre kapital och skapar hållbara blandning av upplåtelseformer.

  • Ger möjlighet för befintliga hyresgäster att äga sina bostäder utan att behöva flytta från området

  • Ger möjlighet till förtätning med nya bostäder

  • Skapar flyttströmmar till eller inom området

  • Låter de boende involveras och göras delaktiga i förändringsarbetet

  • Frigör lägenheter för rationell renovering

  • Möjlighet för befintliga hyresgäster att byta lägenhetsstorlek / upplåtelseform utan att flytta från området.

  • Ger blandning av upplåtelseformer inom området och i husen.


Kort om Andelsägarmetoden

Andelsägarmetoden innebär att vissa av de boende äger andelar i fastigheten och får genom avtal dispositionsrätt till en lägenhet (Andelsägarlägenhet). Fastigheten ägs alltså av flera delägare, en huvudägare och fler andelsägare.
Fastighetsbolaget är kvar som långsiktig förvaltare och huvudägare och kallas i metoden för Grundandelsägare.
Ett samägandeavtal som tagits fram för Andelsägarmetoden reglerar hur fastigheten ska fungera mellan delägarna. Fastighetsbolaget ansvarar för underhåll och reparationer av alla gemensamma delar av fastigheten och kvarvarande hyresrätter.
Andelsägarna ansvarar för Andelsägarlägenhetens inre underhåll på ungefär samma sätt som i en bostadsrättslägenhet.
Andelsägarna betalar sedan månadsvis en Förvaltningskostnad till fastighetsbolaget för underhåll, administration, drift mm.Hyresgästens Trygghet

Andelsägarmetoden har skapats för att möjliggöra en blandning av upplåtelseformer i samma fastighet och då möjliggöra för vissa boende att äga. Lika viktigt har det också varit att en ombildning med Andelsägarmetoden inte ger en försämring för kvarvarande hyresgäster eller att det skapas framtida motsättningar i fastigheten mellan de som äger och de som bor kvar som hyresgäster. Andelsägarmetoden har lösningar för att skapa ett långsiktigt välfungerande boende och trygghet – för alla.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer hur det går att skapa hållbar blandning av upplåtelseformer i dina fastigheter eller i din kommun - tveka inte att kontakat oss.

Kontakta oss för mer info